ICE2024-International Congress of Entomology2024(第27回国際昆虫学会議) ICE2024-International Congress of Entomology2024(第27回国際昆虫学会議)

Local Organizing Committee

President : Masato Ono
Vice President : Sakiko Shiga
Secretary General: : Kenji Matsuura
Treasurer : Norihide Hinomoto

Standing Committee : Masato Ono
Sakiko Shiga
Kenji Matsuura
Norihide Hinomoto
Masanobu Itoh
Toru Shimada
Makoto Tokuda
Mayumi Yoshimura
Shin G. Goto
Special Advisors : Walter S. Leal (Chair of CICE)
Takema Fukatsu
Hideharu Numata
General Affairs Committee : Kenji Matsuura
Takaaki Daimon
Naoki Mori
Kaori Shiojiri
Evan Economo
Shin G Goto
Mamoru Takata
Chihiro Himuro
Finance Committee : Kouichi Goka
Norihide Hinomoto
Ryoko T Ichiki
Taro Maeda
Tomokazu Seko
Eiriki Sunamura
Takuma Takanashi
Chihiro Urairi
Takahito Watanabe
Kyoto Local Committee : Mayumi Yoshimura
Makoto Tokuda
Hiroshi Nakamine
Kazuhiro Masunaga
Seidai Nagashima
Toshiharu Akino
Atsushi Kasai
Issei Ohshima
Daisuke Hayasaka
Scientific Program Committee : Sakiko Shiga
Masato Ono
Masanobu Itoh
Chizu Sanjoba
Yoshihisa Abe
Takahiro Shiotsuki
Kazunori Yoshizawa
External Affairs Committee : Motoko Ikeda
Toru Shimada

By continuing to browse this website, you accept cookies which are used to offer a personalized experience on our website, generate statistics and realize advertising or social network tracking. Find out more about Cookie policy.
You can change your cookie settings at any time.